Tarm Udviklingsforum

Aktivitetspark Tarm


Nedrivningen af Tarms gamle posthus gav mulighed for at skabe et areal, som indbyder til aktivitet. Projektgruppen startede på projektet i 2019 og Aktivitetspark Tarm blev indviet den 27. august 2023.

Tarm Udviklingsforum har, af Ringkøbing-Skjern Kommune, fået overdraget brugsretten til grunden Stationsvej 2, Tarm (Posthusgrunden), som skal anvendes til skate- og aktivitetspark. Projektet danner samtidigt starten på byfornyelsesprojektet ”Den Grønne Kile”, der skal forbinde Tarm midtby med Skjern Enge og Skjern.

Placeringen af anlægget er helt ideel, idet det ligger centralt i byen. Det er synligt og tæt på stationen, så brugerne også kan anvende bus og tog til transport – i tilfælde af regnvejr kan man søge ly under Kulturtagene. Anlægget er tænkt som et udendørs betonanlæg og har til formål at fremme fællesskab, aktivitet og bevægelse i midtbyen og selve betonanlægget er realiseret v. FSR Beton.

Projekteringen er udformet af firmaet Glifberg-Lykke, som er Danmarks førende specialister i skateanlæg med henblik på projektering, dispositionsforslag, arkitekt/ingeniør arbejde mm.

Aktivitetsparken har tilknyttet et brugerråd. Dét og meget mere kan du læse om på Facebook under gruppen: Aktivitetspark Tarm.

Herunder nogle af Kirsten Ostersens fine billeder fra indvielsen