Tarm Udviklingsforum

Cykelsti over viadukten


En vigtig del af den grønne stiforbindelse fra Idrætscentret i øst til Ringvejen i vest var sikring af viadukten over banen, hvor Tarm Udviklingsforum gennem længere tid kæmpede for en separat cykel- og gangsti. Dette blev endelig en realitet i december 2016 og vi er super glade for resultatet.

Cykel/gang-broen blev officielt åbnet af Niels Rasmussen og en dejlig stor flok dagplejere, børnehave- og skolebørn den 13. december 2016.