Tarm Udviklingsforum

Affaldsindsamling 2017


Alle klasser på Tarm Skoles hovedskole samlede i 2017 affald i hele byen i uge 13 og 14 .

Natur- og teknologi-lærerne havde delt byen op mellem sig, så der i løbet af de 2 uger blev samlet affald på alle gader. Eleverne fik klassevis en rute og gik gaderne tynde i natur- og teknologitimerne. Efterfølgende skulle eleverne lære at sortere affaldet. Affaldet blev også vejet, så de kunne se, hvor meget der blev indsamlet.

Affaldsindsamling i Tarm by
1.A fra Tarm Skole samler affald i byen

Fredag inden påske var byen således ren og smuk.

Tarm Handelsforening belønnede alle klasser med noget spiseligt.