Tarm Udviklingsforum

Grøn Stiforbindelse


En af Tarm Udviklingsforums overordnede mål er, at skabe en grøn stiforbindelse mellem Plantagen/Idrætscentret i øst og Ringvejen i vest.

stiforbindelse

Grøn korridor fra Tarm Plantage i øst til Ringvejen i vest

Ejner Melballes have

Cykelsti over viadukten

ABC Stien