Tarm Udviklingsforum

Nytænk Tarm


TIDSRAMME & PROJEKTER

TIDSRAMME:

22. august 2019: Brainstorm i arbejdsgruppe.

12. november: ICIT; Nytænk Tarm: TUF´s borgermøde. Idégenerering.

5. december: Styregruppemøde: Opfølgning på organisering af alle ideer i temaer/emner.

5. & 12. januar 2020: Styregruppen: Forslag til opdeling i temaer, emner og cafeejer. Kontakt til cafeejere.

13. januar, kl. 19.30: ICIT: Møde for cafeejere og styregruppe: Alle forslag til temaer/emner præsenteres. Dialog, justering og fordeling, så arbejdsopgaverne er tydeligt og rimeligt fordelt. Herefter arbejder cafeejerne med arbejdsgruppe selv ud fra arbejdspapiret (se nedenfor) – og med egne forslag og ideer.

2. marts: Deadline, hvor alle caféers beskrivelser returneres til styregruppen. Herefter renskrives – klar til den 12. marts.

10. marts, kl. 19.30: Bechs Hotel: Styregruppe og cafeejere mødes og detailplanlægger den 12. marts (oplæg fra styregruppen. Inspiration fra Dorthe Frydendahl).

12. marts, kl. 19.00 Bechs Hotel: Borgermøde med involvering, inspiration til cafeerne og forslag til nye temaer/emner/deltagere.

12. marts – 1. september: Cafegrupperne planlægger og beskriver konkret, hvordan og hvornår indholdet skal realiseres.

1. september: Aflevering af de færdige projektbeskrivelser til styregruppen.

2. november, kl. 19.00: Borgermøde, hvor alle projekter fremlægges, forklares og visualiseres med tidsplan.

FORSLAG TIL VISION/SLOGAN:

TARM – VORES LEVENDE BY

 • FOLKELIV
 • KULTURBY
 • GRØN BY

TEMA 1: NATUR OG UDEAKTIVITETER

 1. EMNE: LØBENDE OPRENSNING/KLIPNING AF SANDGÅRDSSØEN
 2. EMNE: GUIDET TUR I ENGENE. LILLE VOGNTUR, DER KØRER TUR I ENGENE OG PÅ STIER

TEMA 2: TRAFIK

 1. EMNE: FÅ STISYSTEMET VED SKJERN UDVIDET FRA PUMPESTATION ØST TIL VEJEN MELLEM LØNBORG OG SKJERN
 2. EMNE: BEDRE STISYSTEM FRA MARKEDSPLADSEN LANGS ÅEN (SKILTNING)

TEMA 3: KULTUR & LIV

 1. EMNE: FORSØGSHAVEN: PROMENADEKONCERTER, TEATERKONCERTER, TEATER
 2. EMNE: DYRKE OG SYNLIGGØRE MØDET MELLEM UNG OG GAMMEL (BØRN/ÆLDRE)
 3. EMNE: IDRÆTSCENTERET I TARM 2030
 4. EMNE: FLERE SKULPTURER I ”TARM SOM SKULPTURPARK”/SKULPTURSTI
 5. EMNE: BIBLIOTEKET SOM MØDE- & KULTURSTED
 6. EMNE:FORSØGSHAVEN SOM RAMME OM OPLEVELSER OG AKTIVITETER

TEMA 4: HANDEL, BOLIGER & BYMIDTE

 1. EMNE: POP UP CAFEER I STOREGADE & UDVIDE MARKED/RÅDHUSGRUND/STOREGADE/KULTURTAGE/STATIONEN
 2. EMNE: BORGERINVOLVERING I SKABELSE/TEGNING AF GYMNASIEPARKEN SOM BOMILJØ STOREGADE/SKOLEGADE/MELLEMVEJ/KIRKEGADE OG ANDRE BOLIGFORMER/STOLEFABRIKGRUNDEN
 3. EMNE: HULLER I BYEN – MED FYLD I & SKABE EN LEVENDE OG KØN BYMIDTE

TEMA 5: UNDER PLANLÆGNING

EMNE: ERHVERV, BOSÆTNING, RUNDKØRSEL…

EMNE: INVOLVERING AF ERHVERVSLIV

EMNE: BYENS OG OMEGNENS INSTITUTIONER

EMNE: DRIFT OG VEDLIGEHOLD

EMNE: INVOLVERING AF OPLAND

EMNE:

EMNE:

CAFEERNES ARBEJDSPAPIR:

Hver arbejdsgruppe bør som det mindste forholde sig til de overskrifter, der allerede er oplistet på arbejdspapiret. Der må MEGET gerne tilføjes mere. Det udfyldte arbejdspapir skal afleveres til styregruppen ved Str@tarmby.dk senest den 2. marts.

TEMA:

EMNE:

STATUS:

KONKRET PROJEKTBESKRIVELSE:

LOKALPLAN/TILLADELSER…:

TIDSPLAN:

HJÆLPERE/ARBEJDSKRAFT:

ØKONOMI:

DRIFT OG VEDLIGEHOLD:

Forslag fra Borgermødet

NATUR & AKTIVITETER:
Oprensning af Sandgårdssøen
Sandgårdssøen som badesø om sommeren og skøjtesø om vinteren
Kunst- og oplevelsesrute på stierne i Tarm
Guidet tur i engene. Lille vogntur, der kører tur i engene og på stier
Arrangere skiløb/cykling i Tarm og omegn
TRAFIK:
Cykelstier mellem Skjern og Tarm
Ny cyklesti til Skjern, så man kan undgå rundkørselen
Få stisystemet ved Skjern udvidet fra Pumpestation Øst til vejen mellem Lønborg og Skjern
Bedre stisystem fra markedspladsen langs åen (skiltning)
Udlejning af el-løbehjul mellem de små byer og Tarm
El-cykelstation. Evt. fra VGT til UCRS
KULTUR & LIV:
Forsøgshaven: Promenadekoncerter, teaterkoncerter, teater
Markedet: Skaf bedre musik og forny aktiviteterne – evt. under ledelse af spejderne
Bechs Hotel: Fredagsbar kl. 16.30 – 18.00 en gang/måned m pubquiz, musik, oplæsning osv.
Mejeriet: Dukketeaterskole (skyggeteater, marionet, hånddukker, dukker på pind, silhuet…
Tirsdagskoncerter i Forsøgshaven
Jazzfestival i Skjern-Tarm
Dyrke og synliggøre mødet mellem ung og gammel (børn/ældre)
HANDEL & BYMIDTE:
Butikscenter ved rundkørsel
Skabe en levende og køn bymidte
Væk fra fokus på Tarm Bymidte. Centrum er i fremtiden andre steder
Mindre trafik i Storegade. Eks. Lastbiler udenom Storegade. Ensrettet?
Handelsforeningen ind i aktiviteter
Hvordan får vi mere liv i handel og forretninger? Attraktivt?
Julebelysning længere ud fra bymidten
Dan Myhres projekt ift. ’firkanten’
Borgerinvolvering i skabelse/tegning af  Gymnasieparken som bomiljø Storegade/Skolegade/Mellemvej/Kirkegade
INVOLVERING & FORMIDLING:
Involvering af udlændinge i Nytænk Tarm
Involvering af vigtige institutioner (VGT, sundhedscenter, skole…) i byen og bymiljøet
Tema: Ungdom 2050 i Tarm: De unge bør være med til at formulere fremtidig vision (VGT/Ungd.skolen)
Fælles aktivitetskalender – også på opslagsstandene i byen
BYGNINGER:
Bowlingcenteret: Hvordan kan vi undgå lukning, hvis det ikke kan blive solgt?
Toiletter ved biblioteket a la dem ved Søndereng (marked PPF-events)
PLANLÆGNING:
Få en 5-10 års plan fra byrådet for Tarm og omegn
Sikre vedligehold af det, vi har
ANDET:
Tarm skal søge fællesskab i RKSK. Væk fra sognetanke. Tarm skal gå helhjertet ind i et samlet RKSK
Iflg. sundhedsstyrelsen må børn ikke spille bold ved siden af en vej. Slet ikke ved siden af banen