Tarm Udviklingsforum

Generalforsamling 2018


Referat af Tarm Udviklingsforums generalforsamling, torsdag den 22. februar 2018, Tarm Idrætscenter

Referent: Karsten Jensen

 1. Valg af dirigent:
  Niels Najbjerg. Erklærer at generalforsamlingen er lovlig.
 2. Bestyrelsens beretning
  Formanden fremlagde beretningen, der blev godkendt med applaus.
 3. Indkomne forslag (vedtægtsændringer)
  1. Medlemmer ændres til: Alle kan blive medlemmer også under 18 år, men disse kan ikke vælges til bestyrelsen
  2. ”Tarm-området” ændres til ”Tarm og omegn” under § om medlemmer
  3. Vedtægterne fremlagt er enstemmigt vedtaget. Da vedtægtsændringerne er godkendt, fortsætter generalforsamlingen herefter efter den nye dagsorden som indeholder:
 4. Valg af dirigent:
  Niels Najbjeg
 5. Valg af stemmetællere:
  Magnus Koldby og Eva Jepsen er stemmetællere
 6. Bestyrelsens beretning:
  Har fået bestyrelsens beretning under forrige dagsorden
 7. Fremlæggelse af regnskabet:
  Claus fremlagde regnskab. Regnskabet blev godkendt med applaus
 8. Fastsættelse af kontingent
  • Privatpersoner: kr. 100
  • Virksomheder: kr. 500
 9. Indkomne forslag:
  Ingen indkomne forslag
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Karsten Jensen
  • Claus Bundsbæk Jepsen
  • Sten Rosby
 11. Valg af suppleanter
  • Tina Birkeholm 1. suppleant
  • Jesper Hemmet Omer
 12. Valg af revisor
  • Magnus Koldby
 13. Evt.
  Orienteringer vedr.:  
  • Kulturtagene
  • Skaterbane
  • Ejner Melballes Have
  • FDB Furniture Museum
  • Jesper takkede de aftrædende medlemmer og suppleanter og bød de nye velkomne
  • Spørgsmål vedr. info om medlemskab

Dirigenten takkede for god ro og orden

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:

 • Formand: Jesper Lærke
 • Næstformad: Karsten Jensen
 • Kasserer: Claus Bundsbæk Jeppesen
 • Morten Pind Kristensen
 • Sten Rosby

Suppleanter:

 • Tina Birkeholm
 • Jesper Hemmet Omer