Tarm Udviklingsforum

Generalforsamling 2019


Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.00 i Tarm Idrætscenter

Bemærk alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.
Tilmelding enten på mail til formand@tarmby.dk eller på formularen her på siden.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskabet
 5. Sammenlægning med Tarm Lokalråd
 6. Vedtægtsændringer
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Jesper Lærke (modtager ikke genvalg)
  2. Claus Bundsbæk (modtager ikke genvalg)
  3. Morten Pind (modtager genvalg)
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af revisor
 12. Evt. 

OBS OBS OBS
På lokalrådsmødet i torsdags den 21. februar 2019, blev det vedtaget at Tarm Udviklingsforum og Tarm Lokalråd skal sammenlægges. I den forbindelse skal beslutningen herom endegyldigt tages på generalforsamlingen, hvor der samtidig skal ændres i vedtægterne. Bestyrelsen vil derfor præsentere forslag til vedtægtsændringer, som gerne skal vedtages for at sammenlægningen kan gennemføres. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen dvs. onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Download referat