Tarm Udviklingsforum

Generalforsamling 2024


Tid: onsdag 20.marts 2024
Sted: LELY Industriparken 16, Tarm
Tilstede: 26 deltagere

Steen Rosby byder velkommen, hvorefter Jesper Sørensen fortæller om LELY og viser rundt.

Referat

 1. Valg af dirigent – Jesper Lærke klappet ind og han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt
 2. Valg af stemmetællere – Martin og Michael valgt
 3. Bestyrelsens beretning v. Steen Rosby – beretning godkendt
  • Oplæg fra SSP v. John Jensen
  • Oplæg fra Hold Grøn v. Bente Vuff
  • Oplæg fra Grundlovsfest v. Else Thorup
  • Oplæg fra Furniture Station v. Janni Juhler
  • Oplæg om Storegade 40 v. Claus Meiner
  • Oplæg om seniorfestival v. Margit Lærke
  • Oplæg om Aktivitetspark Tarm v. Janik & Vitus
 4. Fremlæggelse af regnskab v. Ditte – regnskab godkendt
 5. Fastsættelse af kontingent – forbliver 100,- for private og 500,- kr. for firmaer
 6. Indkomne forslag – ingen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Hanne, Eva, Ditte er på valg og genopstiller alle – klappet ind
 8. Valg af suppleanter – Stefan og Mette genopstiller begge – klappet ind
 9. Valg af revisor – Claus Bo stopper, men Lone Lund fra Landbobanken stiller sig til rådighed – klappet ind
 10. Eva. – ingen bemærkninger

TUF generalforsamling 2024