Tarm Udviklingsforum

Aktivitetspark Tarm


Nedrivningen af Tarms gamle posthus har skabt mulighed for at skabe et areal, som indbyder til aktivitet. Projektgruppen kæmper for anlæggelse af en skate- og aktivitetspark.

Arbejdsgruppens medlemmer

Steen Rosby mail
Majbrit Pind
Jonna Pind
Lotte Finnerup
Eigil Carner

Tarm Udviklingsforum har, af Ringkøbing-Skjern Kommune, fået overdraget brugsretten til grunden Stationsvej 2, Tarm (Posthusgrunden), som skal anvendes til skate- og aktivitetspark. Projektet danner samtidigt starten på byfornyelsesprojektet ”Den Grønne Kile”, der skal forbinde Tarm midtby med Skjern Enge og Skjern.

Placeringen af anlægget er helt ideel, idet det ligger centralt i byen. Det er synligt og tæt på stationen, så brugerne også kan anvende bus og tog til transport – i tilfælde af regnvejr kan man søge ly under Kulturtagene. Anlægget er tænkt som et udendørs betonanlæg og har til formål at fremme fællesskab, aktivitet og bevægelse i midtbyen.

Projektet forventet realiseret i løbet af 2022.

Projekteringen er lagt i hænderne på firmaet Glifberg-Lykke, som er Danmarks førende specialister i skateanlæg med henblik på projektering, dispositionsforslag, arkitekt/ingeniør arbejde mm.

Inden projektets ibrugtagning nedsættes et Aktivitetsudvalg, blandt kommende brugerne. Dét og meget mere kan du læse om på Facebook under gruppen: Aktivitetspark Tarm – in progress.