Tarm Udviklingsforum

Forsøgshaven


Team Grå er kommet et stort skridt nærmere, hvor de nu snart kan trykke på Projekt Forsøgshaven version 2020. Der er modtaget støtte fra følgende fonde: Nordea, Sydbank, Velux, VGT samt støtte fra byens borgere og Byforamidler.

Kontakt Team Grå for mere info om projektet.

Via midler fra VE-puljen blev Forsøgshaven i 2012 forskønnet. HUSK, at det står alle frit for at benytte Forsøgshaven til arrangementer.

Forsøgshaven i Tarm
Projekt Forsøgshaven

Sankt Hans aften blev området indviet med sang, musik, bål og hyggeligt samvær for byens borgere.

sctHans
Sankt Hans aften i forsøgshaven

I 2014 blev der holdt fest for hele familien i Forsøgshaven med solskin og kanon underholdning af Allan Olsen.

Se billeder fra arrangementet under Events.