Tarm Udviklingsforum

Kilen


Kilen er betegnelsen for det grønne areal langs togbanen i Tarm fra Stationen til Ringvejen.

Med overtagelse af stationsbygningen får Udviklingsforum i samarbejde med kommunen mulighed for at arbejde videre med arealet langs banelegemet.

Området er det første, som byder togrejsende nordfra velkommen til Tarm og det trænger i den grad til et løft. Den ideelle løsning er et grønt område med stiforbindelse mod byens nordlige del og den skønne natur i Skjern Enge.

Ved Hovedvej 11 ønskes en fodgænger/cykel forsvarlig passage af jernbanen etableret. Fra overgangen er der adgang til butikkerne på stedet samt cykelstien ved rundkørslen, hvorfra man kan fortsætte mod Skjern.