Tarm Udviklingsforum

Skaterpark


Nedrivningen af Tarms gamle posthus har skabt mulighed for at skabe et areal som indbyder til aktivitet. Arbejdsgruppen kæmper for anlæggelse af skaterbane.

Arbejdsgruppens medlemmer

Steen Rosby mail
Majbrit Pind
Jonna Pind

Tarm Udviklingsforum har af RKSK fået overdraget brugsretten til grunden Stationsvej 2, Tarm (Posthusgrunden), som skal anvendes til en skater- og aktivitetspark. Projektet danner samtidigt starten på byfornyelsesprojektet ”Den Grønne Kile”, der skal forbinde Tarm midtby med Skjern Enge og Skjern.

Placeringen af anlægget er helt ideel, idet den ligger centralt i byen. Den er synlig og tæt på stationen, så brugerne også kan anvende bus og tog til transport og i tilfælde af regnvejr kan man søge ly under Kulturtagene. Anlægget er tænkt som et udendørs betonanlæg, der kan supplere det indendørs i Skjern og vil kunne færdiggøres i løbet af ca. 2 år.

Projektgruppen er i øjeblikket ved at søge midler til projektet via forskellige fonde. Projekteringen er lagt i hænderne på firmaet Glifberg-Lykke, som er Danmarks førende specialister i skateranlæg med henblik på projektering, dispositionsforslag, arkitekt/ingeniør arbejde mm. Fra Tarms Centerbypulje er der for nylig bevilget 50.000 kr. til nævnte projektering.