Tarm Udviklingsforum

Støt os


Medlemmerne i Tarm Udviklingsforum er engagerede mennesker, som alle arbejder på frivillig basis. Vi vil vores by og vi vil udvikling og sammenhold.

Til tider må vi dog se i øjnene, at gode idéer, armkræfter, gåpåmod samt blod, sved og tårer ikke helt er nok, når nye tiltag skal realiseres.

Når vi har et større projekt, er vi derfor ekstremt afhængige af at få andel i kommunale midler såvel som støtte fra eksterne fonde. Eksempler herpå er Forsøgshaven, som blev til via midler fra VE puljen og stien langs Bybækken, som kommunale midler har hjulpet med at financiere.

Fondssøgning kræver både tid og evner, så sidder du med erfaring i at søge kommunale midler og/eller private fonde og kunne du have lyst til at give os en hånd med, hører vi rigtig gerne fra dig.

Den seneste tid har vist, at vores kommune er langt mere tilbøjelig til at hjælpe projekter, hvor lokalområdet selv yder noget (kr. og/eller arbejdskraft), så det er, mere end nogensinde før, vigtigt med den lokale opbakning, hvis noget skal lykkes.

I Tarm har vi heldigvis en masse lokale virksomheder, som er gode til at støtte op om Udviklingsforums projekter – det værende sig økonomisk såvel som praktisk. Her kan blandt andet nævnes julemarkedet, hvor lokale virksomheder er med til at sponsere alt fra telt, hestevogn og popcorn til julemanden og hans lille hest samt hele projektet med stien langs Bybækken, som ikke var blevet til noget, hvis ikke det var for ABC’s velvillighed til dels at lægge jord til og dels hjælpe med at slå græsset.

Så STOR tak for opbakningen til alle vore lokale virksomeder!

Og så er der jo alle I dejlige Tarmboere, som hjælper os, når vi f.eks. mangler flamingo og hegn til Halloween eller mikrosponsorater til påskeæg. Hvis ikke vi har jeres opbakning kan vi ingenting – står vi derimod sammen i vores lokalområde, kan vi rent faktisk det meste.

Alle bidrag til byens udvikling har stor betydning. Uden penge er projekter og ideer svære at realisere og uden realiserbare projekter uddør initiativerne hos vores frivillige.