Tarm Udviklingsforum

Storegade


Der var afsat knap 2 mio. kr. til renovering af Storegade i Tarm og arbejdsgruppe Storegade har haft til formål, at undersøge, hvordan man fik mest muligt ud af disse midler.

Der er således opsat kummer i cortenstål både ved Kulturtagene og ned gennem byen og med økonomisk hjælp fra VM Tarm er der tilmed kommet skønne blomsterbede hele vejen ned gennem Storegade.

De udtjente huller til byens flagallé er desuden blevet udskiftet, så de nye flagstænger nu står pænt ned gennem byen.

Opdatering af Lokalplan 387 i 2015

Samarbejde mellem Tarm Handelsforening, Tarm Udviklingsforum, Mejeriet, Kunstforum 6880 samt Skjern-Tarm Håndværker og Industriforening førte i 2015 til en opdatering af Lokalplanen for Tarm Midtby.

Uddrag fra Lokalplan 387:

“Tarms Midtby har i de senere år ændret karakter. Antallet af butikker er veget, blandt andet fordi en større del af detailhandelen er flyttet til det nordlige Tarm eller andre byer. Midtbyen er under pres, og udviklingstendenser som øget nethandel tyder på, at dette pres kan blive øget i årene fremover.

En kreds af borgere i Tarm foreslog i 2013, at der skulle gøres en indsats for at fremme udviklingen i Tarm Midtby. Teknik- og Miljøudvalget nedsatte derfor den 2. september 2013 en gruppe med borgere og repræsentanter fra administrationen. Gruppen udarbejdede et katalog med ideer til, hvad der kan bidrage til at skabe liv i midtbyen. Idékataloget har dannet grundlag for arbejdet med en helhedsplan for Tarm Midtby.

I helhedsplanen lægges der op til, at midtbyen fortættes med fokus på hovedgaden og de store potentialer for omdannelse og udvikling, der findes i og omkring midtbyen. Derudover lægger helhedsplanen op til at butikker i Tarm Midtby koncentreres i den nordlige del af Storegade, hvorfor den eksisterende bymidteafgrænsning reduceres.”

Midtbyen opdeles i delområde I, II og III

DelomraaderTarm

Delområde I

Må anvendes til centerformål i form af butikker, boliger, ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, hoteller, restauranter, liberale erhverv (kontor, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselskaber o. lign.) offentlige og kulturelle institutioner og konstruktioner (Kulturtaget), samt kollektive anlæg.
Inden for delområde I må der ikke etableres boliger i stueetagen mod Storegade. Således styrkes Storegade på strækningen fra Baunbækvej til Apoteker Rasmussens Plads som byens plads.

Delområde II

Må anvendes til centerformål, i form af butikker, boliger, ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, hoteller, restauranter, liberale erhverv (kontor, pengeinstitutter, klinikker, forsikringsselskaber o. lign.) offentlige og kulturelle institutioner, samt kollektive anlæg.

Delområde III

Må anvendes til centerformål, i form af boliger, offentlige og kulturelle institutioner og kollektive anlæg.
Inden for delområdet må der ikke etableres butikker.

Se hele Lokalplan nr. 387