Tarm Udviklingsforum

Dyrlægegrunden


Tarm Udviklingsforum og Tarm Lokalråd søgte, i forbindelse med at forsyningen i 2017 etablerede et åbent regnvandsbassin, indflydelse på udvikling af et rekreativt område på “Dyrlægegrunden” overfor VGT i Tarm.

Dyrlægegrunden i Tarm

“Der er masser af muligheder for at tænke regnvandshåndtering og forsyning sammen med byplanlægningen og byens grønne områder og befæstede arealer. Sammen kan vi skabe mere attraktive byer ved at bruge vandet aktivt. Der er efterhåndende mange gode eksempler, men det kræver at vi overvinder nogle fagbarrierer og får skabt netværk og samarbejde på tværs af sektorerne.” 

Uddrag fra Innovativ klimatilpasning med borgere – Håndbog til bæredygtig omstilling

Dyrlægegrunden 2017