Tarm Udviklingsforum

Nyt!


Tarm sommeren 2021
Sommerhilsen fra Tarm Udviklingsforum

Kære medlemmer af TUF

Pga. coronapandemien har det ikke været muligt at afholde generalforsamling i TUF de sidste 2 år. Det ser dog ud som om restriktionerne letter så meget, at det kan lade sig gøre til efteråret. Der afholdes derfor generalforsamling:
Tirsdag den 5. oktober kl 19.30 på Bechs Hotel.

Der vil inden generalforsamlingen kl. 18.00 blive arrangeret fællesspisning med tilmelding. Mere herom senere.
De seneste bestyrelsesmøder har vi heldigvis kunnet holde med fysisk fremmøde, og det har været et rigtigt travlt forår. Vi vil i det følgende gerne orientere jer om arbejdet.

Storegade:
Uhrenholt Maskinstation har i juni gravet ud til de mange blomsterbede fra Bechs Hotel til Tarm Bybæk, som ligeledes er blevet tilplantet med blomster leveret af firmaet Byblomst. Blomsterne er valgt, så de passer til det vestjyske klima og kan tåle saltstænk fra bilerne om vinteren. Maj måned var temmelig våd, mens juni har været meget tør, så det har været nødvendigt at vande hver anden dag efter tilplantningen.
Vi er et hold på 5 mand, som på skift vander. Uhrenholt har foræret os en palletank og lånt os en trailer, som muliggør vandingen.
Vi håber at kunne fortsætte på strækningen fra Bybækken til Lønborgvej i foråret 2022.
Morten og Frank fra TUF har fremstillet 38 plantekummer i stål. 12 er placeret ved kulturtagene, 2 i Forsøgshaven og resten er ved at blive opstillet i Storegade.
Mange af de gamle flagstænger og flag er i meget dårlig stand, så der er bestilt 50 nye stænger og flag, som sættes op i eftersommeren, hvor de gamle har stået.

Kunstforum 6880:
Gunnar Thorup og Magnus Kolby startede i 2014 Kunstforum 6880 og har siden da skaffet rigtig meget fin kunst til Tarm og har haft skiftende udstillinger med forskellige kunstnere i tomme butikslokaler i Storegade. En oversigt over kunsten i Tarm kan ses på Kunstforums hjemmeside. Gunnar og Magnus har ønsket at blive aflastet i arbejdet med Kunstforum spurgt, om TUF vil overtage driften.
Vi har taget kontakt til 3 udøvende kunstnere og 2 kunstinteresserede, som måske kunne tænke sig at fortsætte Gunnars og Magnus` arbejde. Karsten Jensen bliver kontaktperson til TUF. Vi mødes første gang efter sommerferien.
Hvis andre skulle være interesserede, er I meget velkomne til at kontakte mig.

page1image4159187600 page1image4159187888

Indlandsturisme i Skjern-Tarm området:
Handelsforeningerne og udviklingsfora i Skjern og Tarm er indgået i et 18 måneders forsøgsprojekt for sammen at markedsføre os overfor turisterne i vores kystområder, så de også får lyst til at besøge vores smukke område. Vi har sammen tegnet os for et Anker Partnerskab i Destination Vesterhavet. Dette indebærer bl.a. at vi får en fremhævet placering på visitvesterhavet.dk, opslag om vores område på Visit Vesterhavets SoMe-profiler, får brochurer ud på turistkontorer, omtale i Destination Vesterhavets kommende printudgivelser og meget mere.
Den nye shuttle-bus forsøgsordning er netop et forsøg på, at gøre det lettere for bl.a. kystturister at blive transporteret rundt i vores område uden selv at køre og alligevel få cykel eller SUPs med bussen. Busserne standser også ved Markedsdage i Tarm, men der er desværre ikke planlagt et fast stoppested i Tarm i forsøgsperioden!

Helhedsplaner:
En helhedsplan er som tidligere nævnt, en plan, som på et overordnet niveau fastlægger vej- og grønstruktur, arkitektur, udbygnings- og anvendelsesmuligheder for et større område og har været gennemført i Hvide Sande, Videbæk og Ringkøbing.
Der er tale om en plan for hver af byerne Tarm og Skjern og en for området mellem byerne. Der er et fælles kick-off møde i eftersommeren formentlig på Lønborggård, hvorefter der arbejdes videre i henholdsvis Tarm og Skjern. Arbejdet forventes afsluttet i eftersommeren 2022.

Stationen i Tarm:
Stationens Venner arbejder ufortrødent videre med at skaffe penge til renovering af Stationen og Pakhuset og har fået midler til klimaskærm på begge bygninger fra Landsbyfornyelsespuljen og Realdania har lige offentliggjort, at der bevilges 4,8 millioner til at sætte den gamle stationsbygning i stand. Pakhuset renoves først og hele projektet skal stå færdigt i 2023, som en kombination af et museum for produktionen af FDB-møbler i Tarm og et moderne forsamlingshus.

Naturnationalpark:
Til efteråret afgøres det, om statens jorder i Skjern Ådal bliver udnævnt til naturnationalpark. Skjern Ådal har Danmarks eneste floddelta. Tidligere var Borris Hede også i spil, men er det ikke mere.

Til orientering kan vi altid bruge flere frivillige til at hjælpe med flagning, mobilscene/hytter, Storegade, Stationen, turisme mm. Kontakt blot bestyrelsen.

Til slut vil vi gerne takke VM Tarm, Uhrenholt, Lely og Tarm Bogtryk for støtte og hjælp i år.

I ønskes hermed en god sommer.

Tarm Udviklingsforum Steen Rosby