Tarm Udviklingsforum

Nyt!


Nyhedsbrev Påsken 2021

Påskehilsen fra Tarm Udviklingsforum

Kære medlemmer af TUF

Nu er vi inde i år 2 af coronapandemien. Det er også 2 år siden, vi sidst havde generalforsamling og kan stadig ikke afholde den. Vi gør det, så snart vi får mulighed for det. Formentlig efter sommerferien. Indtil da fortsætter den siddende bestyrelse med et par ændringer.
Dorte Schmidt er udtrådt af bestyrelsen pga. tidsnød, men fortsætter med Træer for Livet. Eigil Carner Nielsen er indtrådt som suppleant. Bestyrelsesmøderne afholdes virtuelt.

Vi har med jævne mellemrum udsendt orienteringsmails. Senest i uge 52 i 2020.
Arbejdet er på ingen måde gået i stå, og vi arbejder videre med alle igangværende projekter. Vi vil gerne orientere om nogle af dem.

Velkomstambassadører:
Det viser sig, at ca. 30 % af tilflyttere igen forlader kommunen inden for 2 år pga. manglende integration.
RKSK har derfor i flere år haft en velkomstambassadør ordning der bl.a. indebærer, at tilflyttere får et velkomstbrev fra borgmesteren, får tilbudt besøg af en frivillig, lokal velkomstambassadør, bliver inviteret til lokale velkomstarrangementer og en velkomstpakke med udvalgte oplevelser og tilbud.
Pga. GDPR har det i et par år ikke været muligt at få oplyst navne og adresser på tilflyttere og systemet har ikke kunnet fungere tilfredsstillende. Åse Hovmark har gjort et stort arbejde i Tarm og vil nu gerne afløses. TUF har fået kontakt med 6 Tarm borgere, som vil tage en tørn. Vi afholder et møde med kommunens tilflytterkoordinator efter påske, så vi kan komme i gang igen.

Helhedsplaner for Tarm og Skjern:
Efter længere tids fodarbejde har Tarm og Skjern Udviklingsfora aftalt med RKSK, at vi påbegynder arbejdet med 3 helhedsplaner. En for hver af byerne Tarm og Skjern og en for området mellem byerne.
En helhedsplan er en plan, der på et overordnet niveau fastlægger vejstruktur, grøn struktur, arkitektur, udbygnings- og anvendelsesmuligheder for et større område og har været gennemført i bl.a. Hvide Sande, Videbæk og Ringkøbing.
Hele processen styres af RKSK efter en fastlagt skabelon, hvor borgerne bliver hørt og kan komme med forslag til projekter. Her kan vi f.eks arbejde videre med de forslag, som kom i forbindelse med Nytænk Tarm.

Begrønning og forskønnelse af Storegade i Tarm
Der har i mange år været talt om at gøre Storegade til en smukkere hovedgade. I 2013 blev der nedsat en gruppe med borgere og repræsentanter fra administrationen, som udarbejdede et katalog med ideer til, hvad der kan bidrage til at skabe liv i midtbyen. Her blev der vedtaget, at hovedgaden skulle være mere grøn med grønne områder mellem parkeringspladserne og i fortovene. Tarm skulle være Den grønne by. Der må gerne plantes slyngplanter, som kan vokse op af facaderne. Arbejdet blev aldrig igangsat, men det gør det nu i et samarbejde mellem RKSK Land,

By og Kultur, firmaet Byblomst, Uhrenholt Maskinstation, Bo Christensen Arkitektfirma, VM Tarm og TUF. VM Tarm har givet en stor donation til beplantningen.
Lokalplan nr. 387 for Tarm Midtby angiver bl.a. at malede bygningsdele i Storegade skal fremstå hvide med sorte sokler. Det er allerede sket med Landbobanken og Storegade nr. 41 og 43. Arbejdet påbegyndes i uge 18.

Til slut – nu til noget helt andet:
Filmoptagelse i vores nærområde
TV2 optog i 2020 en krimiserie med navnet Hvide Sande. Nu er turen kommet til Lønborg og omegn, hvor århusianske Dionysus Media producerer den dansk-tyske kortfilm ”Befrielsen” i samarbejde med Den Vestdanske Filmpulje, RKSK og TV2. Optagelserne starter til juni.
Projektet er inspireret af en sand historie fra Lønborg om den unge tyske desertør, der fandt sin redning hos en dansk familie i slutningen af 2. Verdenskrig. Filmen er en livsbekræftende fortælling, visuelt og fysisk forankret i Lønborg og Skjern, samt i områdets smukke natur.
Skjern- og Tarm Udviklingsfora har lovet at være kontaktskabende til folk med lokalkendskab både til naturen og personer.
Vi er med til det indledende møde med filmselskabet og RKSK den 14.4.21

I ønskes hermed en fortsat god påske

Tarm Udviklingsforum Steen Rosby