Tarm Udviklingsforum

ABC Stien


I 2014 blev der lagt et stort arbejde i dén del af den grønne stiforbindelse, som går mod vest fra Søparken langs med Bybækken. Der blev både etableret sti og anlagt bro og byens borgere opfordres til at tage en hyggelig gåtur på stien.

Se omtale i Dagbladet

ABC har været søde at sætte skraldespande op og male bygningerne og i 2016 blev der ved fælles hjælp sat belysning op langs stien.

Blåkilde efterskoles flotte “Rygblikke” billeder udsmykker i 2017 facaden. Tarm Udviklingsforum blev bevilliget økonomisk hjælp fra kommunens kunstudvalg til køb af bannerne.