Tarm Udviklingsforum

Generalforsamling 2015


Ved den ordinære generalforsamling i Tarm Udviklingsforum 18. marts 2015 blev følgende medlemmer valgt til bestyrelsen:

  • Formand – Mai Britt Fredsted Christensen
  • Kasserer – Aage Daugaard
  • Pressechef – Eigil Carner Nielsen
  • Web/sekretær – Mette Risvig Preddey
  • Menig medlem – Claus Meiner
  • Suppleant – Jesper Lærke

Årsberetning

Tarm Udviklingsforum
Ordinær generalforsamling den 18. marts 2015
Formandsberetning v/Formand Mai-Britt Fredsted Christensen

Så er der gået endnu et spændende år i vores lille forening Tarm Udviklingsforum. Det har været godt år, med masser af udfordringer og spændende opgaver.

Jeg kan bla. nævne projekt ”Porten til Skjern Å”, hvor alle der har interesse i naturen imellem Tarm og Skjern blev hørt om deres ideer til naturen, og hvordan vi får mest mulig ud af den dejlige natur der ligger omkring Skjern Å. Det foregik med interview hos hver enkelt interessegruppe og derefter mødtes alle til en rigtig hyggelig felttur omkring Skjern Å og efterfølgende workshop. Det hele mundede ud i en ansøgning til Realdania, men vi fik desværre afslag. Det var et rigtig godt projekt, så jeg håber der er nogen, som vil tage det op igen.

Så skal vores bro og sti jo selvfølgelige også nævnes. Vi er rigtige glade for, at vi fik muligheden for at kunne lave en bro og sti i sådan en flot natur i vores by. En lille hyggelig gåtur langs bybækken, en forårsdag, det er hygge, det kan vi takke rigtige mange mennesker for, at det kan lade sig gøre.

Men broen og stien er jo en del af den grønne stiforbindelse fra plantagen/ Idrætscenteret til Ringvejen i Vest, som vi har som mål. Vigtig del af denne forbindelse, er sikring af viadukten over banen, hvor vi gerne ser en separat cykel og gangsti, så de farlige trafiksituationer kan undgås. Kommunen har i år sat 1.7 mio kr. af til stiforbindelser ved den nye børnehave, så vi håber en del af dette beløb vedrører trafiksikring af viadukten.

Den anden store hurdle for denne forbindelse er et gennembrud af husrækken ved Storegade, så der kan blive forbindelse langs bybækken fra bymidten til Markedspladsen. Dette ser ud til at kunne lykkes med vedtagelsen af lokalplanen for bymidten.

Det er glædeligt, at forskellige foreninger og grupperinger med Handelsforeningen i spidsen, har fundet sammen om arbejdet med at få givet bymidten et tiltrængt løft, og har stået sammen i dialogen med kommunen om den nye lokalplan, som vi ser frem til, vil blive til virkelighed.

Så det bliver et spændende år, med mange udfordringer.

”Breaking News” for vores by.

Kommunen generelt lider af befolkningstilbagegang. Fire af kommunens fem centerbyer lider af samme negative udvikling. Kun Tarm by havde stigning i folketallet fra 2013 til 2014 ifølge Danmarks Statistiks oversigt: 29 personer, drejer det sig om. De andre byer: Videbæk -27 Hvide Sande -31 Skjern -15 Ringkøbing -1

Endnu engang en stor tak til dem der har været indover projektet Broen og stien, og tak til bestyrelsen i Tarm Udviklingsforum for et rigtig godt samarbejde i året der er gået.

v/ Formand Mai-Britt Fredsted Christensen