Tarm Udviklingsforum

Generalforsamling 2023


TUF Generalforsamling 2023

Tid: 28.03.2023 kl. 19-21
Sted: VM i Tarm
Tilstede: Bestyrelsen (undtagen Hanne og Eva) samt gæster

Formand Steen Rosby byder velkommen, hvorefter Knud fortæller om VM og viser de ca. 40 deltagende rundt.

Referat:

 1. Valg af dirigent – Lars Foged klappet ind og han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
 2. Valg af stemmetællere – Mette Kristensen + Kis Vaaben
 3. Bestyrelsens beretning v. Steen Rosby. Beretningen godkendt af forsamlingen.
  • Oplæg fra Hold Grøn v. Bente Vyff
  • Oplæg fra Furniture Station v. Janni Juhler & Martin Lemming
  • Oplæg fra Grundlovsfest v. Steen på vegne af Else Thorup
 4. Fremlæggelse af regnskabet v. kasserer Ditte Schmidt Hansen. Regnskabet godkendt af forsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingent. Medlemskontingent fastholdes uændret:
  • enkelt medlemskab = 100kr.
  • Firmamedlemskab = 500kr.
 6. Indkomne forslag – ingen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • Karsten og Steen modtager begge genvalg og klappes ind af forsamlingen.
 8. Valg af suppleanter
  • Mette & Stefan modtager genvalg og klappes ind af forsamlingen
 9. Valg af revisor – Claus Bo Hansen genvælges
 10. Evt
  • Eigil Carner påpeger at indbyggertallet i Tarm er steget over de sidste 5 år, så det vi gør hjælper!
   • Ringkøbing -91
   • Hvide Sande -171
   • Videbæk +1
   • Skjern og Tarm +16 tilsammen (Tarm alene med +30)
  • Poul Henrik nævner Megaton og potentialet for Tarm i forhold til huspriser + bookinger/overnatninger
  • Janni Juhler spørger ind til lysfestival og om det potentielt også kan blive i Tarm
  • Steen takker den nu forhenværende bestyrelsesformand Lars Foged fra SUF for samarbejdet.

________________________

Dirigent Lars Foged