Tarm Udviklingsforum

Generalforsamling 2017


Tarm Udviklingsforums ordinære generalforsamling den 26. januar 2017. Kl. 19 Tarm Idrætscenter, Skovvej, Tarm. Kl. 19

Referent: Karsten Jensen

1. Valg af dirigent:

Jesper Lærke Nielsen. Konstaterede lovlig indvarsling

2. Bestyrelsens beretning samt generel beskrivelse af TUF’s arbejde

Formanden, Mette Risvig Preddy fremlagde bestyrelsens årsberetning, der blev godkendt.

3. Beskrivelse af Udviklingsplan for Tarm by

Præsentation.

4. Fremlæggelse af regnskabet

Regnskab og budget fremlagt og godkendt med decharge til bestyrelsen.

5. Bordet rundt

Præsentation af bestyrelsen samt deltagere

4. Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelse:

Jesper Lærke Nielsen (genvalg)

Mette Risvig Preddy (genvalg)

Herudover kører følgende bestyrelsesmedlemmer videre fra sidste år:

Claus Bundsbæk Jeppesen

Karsten Jensen

Nicolai Tværvang Christiansen

Suppleanter:

Morten Pind Kristensen

Lasse Nielsen

5. Indkomne forslag

Ingen.

6. Evt.

Løst og fast blev drøftet og bestyrelsen lovede at kigge nærmere på diverse underudvalg.

2017-03-13

Karsten Jensen sekretær