Tarm Udviklingsforum

Forsøgshaven


Team Grå har stået for Projekt Forsøgshaven version 2020 og den nye have blev indviet 7. august 2021. Projektet modtog støtte fra følgende fonde: Nordea, Sydbank, Velux, VGT samt støtte fra byens borgere og Byforamidler.

Kontakt Team Grå for mere info.

Forrige gang Forsøgshaven blev forskønnet var tilbage i 2012 og det skete dengang via midler fra VE-puljen.

HUSK, at det står alle frit for at benytte Forsøgshaven til arrangementer.

Forsøgshaven i Tarm
Projekt Forsøgshaven

Sankt Hans aften blev området indviet med sang, musik, bål og hyggeligt samvær for byens borgere.

sctHans
Sankt Hans aften i forsøgshaven

I 2014 blev der holdt fest for hele familien i Forsøgshaven med solskin og kanon underholdning af Allan Olsen.

Se billeder fra arrangementet under Events.