Tarm Udviklingsforum

Byforamidler


Fra kommunal side er der årligt afsat 200.000kr. pr. Byforum fra Vækstpuljen (med overførselsret).

RKSK kontakt: Dorthe Frydendahl/dorthe.frydendahl@rksk.dk

Hvordan?

Ansøgningsskemaet herunder udfyldes og indsendes til Tarm Udviklingsforums formand Steen Rosby. Det skal af ansøgningen fremgå, om det ansøgte beløb er med eller uden moms.

Download skabelon til Projektbeskrivelse

Hvad kan der er ansøges til?

Se TUF regler og procedurer for tildeling

Se Notat

Fakturaer skal EAN faktureres og udstedes til:

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
Att.: Dorthe Frydendahl
Mrk.: Byfora, Tarm + projektnavn

EAN nr. 5798004734759

(Dette for at kommunen kan få momsrefusion og at Byforabevillingerne kan strække 25 % længere).

Bevillinger kan udbetales løbende og afsluttes med ansøgers slutregnskab og evaluering (se nederst på projektbeskrivelsen).

Attesteret faktura og anmodning om udbetaling fremsendes til Tarm Udviklingsforums formand Steen Rosby, som attesterer og videresender til RKSK.

Tildelinger:

62.420kr ex. moms (Tarm Lokalråd 30/08/18) Skate- & aktivitetspart Tarm
25.000kr ex. moms (Tarm Lokalråd 29/11/18) Skate- & aktivitetspart Tarm
38.000kr. ex. moms (Tarm Lokalråd 29/11/18) Stationsdøre
30.000kr. ex. moms (Tarm Lokalråd 21/02/19) TUF 5 Pop-up hytter
50.000kr ex. moms (TUF 21/5/19) Mejeriet åbner op
30.000kr ex. moms (TUF 24/8/20) Nyt tag på scenen i Forsøgshaven
13.700kr ex. moms (TUF 2020) Discgolfbane
6.750kr ex. moms (TUF 2020) Skate- & aktivitetspart Tarm, endeligt skøde
75.000kr ex. moms (TUF 2021) Furniture Station Klimaskærme