Tarm Udviklingsforum

Byforamidler


Fra kommunal side er der årligt afsat 200.000kr. pr. Byforum fra Vækstpuljen (med overførselsret).

RKSK kontakt: Dorthe Frydendahl/dorthe.frydendahl@rksk.dk

Hvordan?

Ansøgningsskemaet herunder udfyldes og indsendes til Tarm Udviklingsforums formand Steen Rosby. Det skal af ansøgningen fremgå, om det ansøgte beløb er med eller uden moms.

Download skabelon til Projektbeskrivelse

Hvad kan der er ansøges til?

Se TUF regler og procedurer for tildeling

Se Notat

Fakturaer skal EAN faktureres og udstedes til:

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
Att.: Dorthe Frydendahl
Mrk.: Byfora, Tarm + projektnavn

EAN nr. 5798004734759

(Dette for at kommunen kan få momsrefusion og at Byforabevillingerne kan strække 25 % længere).

Bevillinger kan udbetales løbende og afsluttes med ansøgers slutregnskab og evaluering (se nederst på projektbeskrivelsen).

Attesteret faktura og anmodning om udbetaling fremsendes til Tarm Udviklingsforums formand Steen Rosby, som attesterer og videresender til RKSK.

Tildelinger:

62.420kr ex. moms (30/08/18) Skaterbane
25.000kr ex. moms (29/11/18) Skaterbane
38.000kr. ex. moms (29/11/18) Stationsdøre
30.000kr. ex. moms (21/02/19) 5 Pop-up hytter
50.000kr ex. moms (tildelt af TUF 21/5/19) Mejeriets ombygninger
30.000kr ex. moms (tildelt af TUF 24/8/20) Nyt tag på scenen i Forsøgshaven