Tarm Udviklingsforum

Byforamidler


Fra kommunal side er der årligt afsat 200.000kr. pr. Byforum fra Vækstpuljen (med overførselsret).

RKSK kontakt: Bjarne Christensen/bjarne.christensen@rksk.dk

Hvordan?

Ansøgningsskemaet herunder udfyldes og indsendes til Tarm Udviklingsforums formand Steen Rosby. Det skal af ansøgningen fremgå, om det ansøgte beløb er med eller uden moms.

Download skabelon til Projektbeskrivelse

Hvad kan der er ansøges til?

Se TUF regler og procedurer for tildeling

Se Notat

Fakturaer skal EAN faktureres og udstedes til:

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
Att.: Bjarne Christensen
Mrk.: Byfora, Tarm + projektnavn

EAN nr. 5798004734759

(Dette for at kommunen kan få momsrefusion og at Byforabevillingerne kan strække 25 % længere).

Bevillinger kan udbetales løbende og afsluttes med ansøgers slutregnskab og evaluering (se nederst på projektbeskrivelsen).

Attesteret faktura og anmodning om udbetaling fremsendes til Tarm Udviklingsforums formand Steen Rosby, som attesterer og videresender til RKSK.

Ansøgningsfrister:

  • 1. januar
  • 1. april
  • 1. juli
  • 1. oktober

Tildelinger:

40.000,00 kr. ex. moms (Tarm Lokalråd 30/08/18) Skate- & aktivitetspart Tarm
35.000,00 kr. ex. moms (Tarm Lokalråd 29/11/18) Skate- & aktivitetspart Tarm
38.000,00 kr. ex. moms (Tarm Lokalråd 29/11/18) Stationsdøre
27.778,09 kr. ex. moms (Tarm Lokalråd 21/02/19) TUF 5 Pop-up hytter
50.000,00 kr. ex. moms (TUF 2019) Mejeriet åbner op
30.000,00 kr. ex. moms (TUF 2020) Nyt tag på scenen i Forsøgshaven
13.694,20 kr. ex. moms (TUF 2020) Discgolfbane
6.750,00 kr. ex. moms (TUF 2020) Skate- & aktivitetspark Tarm, endeligt skøde
75.000,00 kr. ex. moms (TUF 2021) Furniture Station Klimaskærme
16.000,00 kr ex. moms (TUF 2021) Træer for Livet
32.000,00kr. ex. moms (TUF 2021) Mejeriet 1. sal, vinduer
34.515,00kr. ex. moms (TUF 2023) Tarm Idrætscenter
45.000, 00kr. ex. moms (TUF 2023) VGT Gnagsbænke
20.000,00kr. ex. moms (TUF 2023) Stranden/Deltapladsen tegninger
15.000,00kr. ex. moms (TUF 2024) Seniorfestival
50.000,00kr. ex. moms (TUF 2024) Bogprojekt/Længdebanens 150 års jubilæum

Tilsidesat til større projekter  = 700.000kr (2018/19/20/21/22/23/24)

Herefter tildelt fra beløbet som er tilsidesat til større projekter:
200.000kr. (TUF januar 2022) Mejeriet
140.000kr. (TUF Januar 2022) Skate- & Aktivitetspark Tarm
100.000kr. (TUF april 2022) betonbænk i Forsøgshaven

Download oversigt over tildelinger