Tarm Udviklingsforum

Generalforsamling 2021


Generalforsamling i Tarm Udviklingsforum 2021

Tid: 05/10/2021 kl. 19-30 – 21.30

Sted: Bechs Hotel

Tilstedeværende: Bestyrelse samt observatører (Steen Rosby, Karsten Jensen, Ditte Hansen, Morten Pind, Eigil Carner, Eva Jepsen), repræsentanter fra arbejdsgrupperne (Stationen, Hold Grøn, Træer for Livet, Kunstforum 6880, Velkomstambassadører, Meet & Greet café ) samt medlemmer og andre interesserede. I alt 39 deltagende.

Beslutningsreferat:

 1. Valg af dirigent
  • Lars Foged (Skjern Udviklingsforum) blev klappet ind
 2. Valg af stemmetællere
  • Helle Kelså
  • Magnus Kolby
 3. Bestyrelsens beretning
  • Formandsberetning v. Steen Rosby – beretningen godkendt
  • Oplæg ved arbejdsgrupperne
   • Stationen v. Janni Juhler
   • Aktivitetspark Tarm v. Lotte Finnerup
   • Hold Grøn v. Bente Vyff
   • Træer for livet v. Dorte Schmidt & Laila Mosgaard
   • Kunstforum 6880 v. Karsten Jensen
   • Velkomstambassadører v. Bodil Heglsvig
   • Meet & Greet café v. Lotte Finnerup
 4. Fremlæggelse af regnskabet v. Ditte
  • 2019 – godkendt af generalforsamlingen
  • 2020 – godkendt (med bemærkning om generalforsamling/mødeudgifter + 2.900kr hensat til træer)
 5. Fastsættelse af kontingent – kontingentet på hhv. 100kr. for private og 500kr. for virksomheder fastholdes uændret.
 6. Indkomne forslag – ingen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Steen Rosby (modtager genvalg) – klappet ind (2 år)
  • Karsten Jensen (modtager genvalg) – klappet ind (2 år)
  • Ditte Hansen (først på valg 2022)
  • Eigil Carner – klappet ind (1 år)
  • Eva Sønderby Jepsen – klappet ind (1 år)
 8. Valg af suppleanter
  • Mette Risvig Preddey (modtager genvalg) – klappet ind
  • Morten Pind Kristensen (modtager valg) – klappet ind
 9. Valg af revisor – Claus Bo Hansen klappet ind
 10.  Evt.
  • Svend Petersen forslår at halvdelen af Byforamidlerne, som TUF har sat til side til et større projekt, bliver tildelt Stationen.
  • Hanne Laier opfordrer til, at TUF & andre benytter sloganet ”Tarm en levende by
  • Janni Juler opfordrer forsamlingen til at dele, kommentere og like de frivilliges opslag på de sociale medier
  • Dorte Schmidt opfordrer forsamlingen til at undgå negative kommentarer/lade være med at tale vores by ned
  • Claus Meiner spørger om pressen er inviteret. Steen oplyser, at der laves et sammendrag af aftenen, som sendes til pressen
  • Svend Petersen opfordrer TUF til at oplyse lidt mere om Byforamidlerne
  • Gunnar Thorup opfordrer TUF (& SUF) til at opfordre RKSK til at justere Byforamidlerne væsentligt op

Bestyrelsen konstituerede sig således direkte efter mødet:

 • Formand – Steen Rosby
 • Næstformand – Karsten Jensen
 • Kasserer – Ditte Schmidt Hansen
 • Medlem – Eigil Carner
 • Medlem – Eva Sønderby Jepsen
 • Suppleant – Morten Pind Kristensen
 • Suppleant – Mette Risvig Preddey