Tarm Udviklingsforum

Generalforsamling 2016


Valg af dirigent – Jesper Lærke

Valg af 2 stemmetællere – ikke nødvendigt

Bestyrelsens beretning – læs her

Fremlæggelse af regnskabet – v. Aage Daugaard. Lille overskud på 2.605 kr. øremærket belysning af stien langs Bækken

Valg af bestyrelse og suppleanter

 • Kasserer – Claus Bundsbæk Jeppesen
 • Sekretær & presseansvarlig – Karsten Jensen
 • Medlem – Nicolai Tværvang Christiansen
 • Suppleanter: Morten Pind & Claus Meiner

Herudover kører følgende bestyrelsesmedlemmer videre fra sidste år:

 • Formand & webansvarlig – Mette Risvig Preddey
 • Næstformand – Jesper Lærke

Valg af statsautoriseret revisorfirma (hvert 2. år) – ikke nødvendigt i år

Indkomne forslag:

– forslag til vedtægtsændringer v. Mette vedtægtsændringer vedtaget

– oprettelse af fondssøgningsgruppe Karsten står i spidsen for gruppen, vi skal finde et par stykker mere, som gider hjælpe. Mette har taget kontakt til Tove og afv. svar

– hvad er TUV’s næste projekt?

 • Belysning af stien skal gennemføres i år – tovholder = Jesper (+ Mette på OK til gavlbelysning fra ABC)
 • Kontakt evt. Seniorgården eller andre re. oprettelse af “snedkerværksted” som fungerer hele året og blandt andet kan lave markedsboder til os – tovholder = Morten Pind?
 • Medindflydelse på udformning af Storegade, torv, pullerter osv. – tovholder = Jesper Lærke 
 • Spørge børn & unge i skolerne, hvad de kunne tænke sig af aktiviteter i byen – tovholder = Nicolai
 • Påskeevent, påskeæggejagt på stien langs Bybækken – Tovholder = skal Mette og Karsten evt. tage den videre?
 • Dyrlægegrunden – tovholder = Aage + Nicolai
 • Stationsbygningen – tovholder = Aage
 • Running challenge 30/4 – hvad skal vi?
  • Kan vi låne TIF telt + borde & stole gratis? Tovholder = Morten Pind
  • Vil middelalderfolket lave bod med dabs? Tovholder = Claus Meiner
  • Evt. Skjern Å bitter? Tovholder = Claus Meiner
  • Musik? Tovholder = vil Karsen undersøge?
  • Øl, måske et af bryghusene kan stå sammen med os i teltet, så vi er fri for at søge bevilling? Tovholder = ?
  • Salg af pølser & brød? Tovholder = vil Morten undersøge?

– dato for næste møde (før Running Challenge) Vil sekretær Karsten Jensen doodle os? 

Evt.

Claus Meiner pointerede væsentligheden i, at vi holder øje med de politiske dagsordener, så vi fanger ting som f.eks. planerne med Genbrugspladsen i opløbet.

Mette fremlagde projektoplæg for åbning mellem Storegade og markedet.