Tarm Udviklingsforum

Generalforsamling 2022


TUF Generalforsamling 2022

Dato: 29. marts 2022

Sted: Bechs Hotel

Deltagende: fra bestyrelsen Steen Rosby, Karsten Jensen, Ditte Schmidt, Eva Jepsen, Morten Pind, Mette Preddey samt gæster – i alt 25 deltagende.
Fraværende fra bestyrelsen: Eigil Carner

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  • Lars Foged klappet ind. Konstaterer at generalforsamling er lovligt indkaldt.
 2. Valg af stemmetællere
  • Jonna Pind + Bente Vyff
 3. Bestyrelsens beretning v. formand Steen Rosby
  • Formandens beretning godkendt af forsamlingen
  • Forslag fra Janni Juhler om at gøre TUF’s arbejde i byen mere synligt. Lars Foged bemærker at synligheden også kommer fra de enkelte arbejdsgrupper under TUF.
 4. Oplæg fra arbejdsgrupper
  • Furniture Station v. Janni Juhler
  • Træer for Livet v. Dorthe Schmidt
  • Aktivitetspark Tarm v. Majbrit Pind
  • Grundlovs & fars dags fest v. Steen Rosby efter skriftligt oplæg fra Else Thorup
  • Hold Grøn v. Bente Vyff
 5. Fremlæggelse af regnskabet v. kasserer Ditte Schmidt
  • Regnskabet godkendt af forsamlingen
 6. Fastsættelse af kontingent
  • Kontingent 2021: 100kr. for privat medlemskab, 500kr. for virksomhedsmedlemskab
  • Forslag om også at sende SMS fra Conventus
  • Forslag om husstandsmedlemskab/2 voksne til 200kr.
 7. Indkomne forslag
  • Forslag fra Svend Petersen om at tilføje et bedre Byfora regnskab på hjemmesiden. Forsamlingen vedtager fremadrettet at tilføje Byfora-oversigten som Excel fil.
  • Forslag fra Svend Petersen om at slette reglen om, at TUF kun uddeler halvdelen af de 200.000kr hvert år, for at tilsidesætte den anden halvdel til større projekter. Forslaget tages til efterretning, men umiddelbart ønsker bestyrelsen ikke at ændre på proceduren, der hidtil har virket efter planen. Der var ikke tilslutning til forslaget, som blev frafaldet.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • Eva og Ditte er på valg og genopstiller – klappet ind
  • Eigil ønsker at udtræde af bestyrelsen
  • Hanne Laier opstiller til bestyrelsen – klappet ind
 9. Valg af suppleanter
  • Morten (suppleant) ønsker at udtræde
  • Stefan H opstiller som suppleant – klappet ind
  • Mette Preddey genopstiller som suppleant – klappet ind
  • Steen takkede Morten Pind for et stort og meget engageret arbejde i TUF siden 2016 og takkede ligeledes Eigil Carner for arbejdet i bestyrelsen og for at hjælpe med ansøgninger i  fonde vedr. Aktivitetspark Tarm. Lotte Finnerup og Eigils indsats var medvirkende til, at Nordea-fonden gav den sidste million til parken. Både Morten og Eigil vil fortsat hjælpe med enkelte opgaver.
 10. Valg af revisor
  • Claus Bo Hansen genvalgt
 11. Evt.
  • Forslag fra Majbrit Pind re. fondssøgning om, at man deler ud af sine fondssøgningserfaringer arbejdsgrupperne imellem + at TUF laver en liste med, hvem der sidder med denne erfaring og må kontaktes.
  • Næste års generalforsamling afholdes med virksomhedsbesøg hos VM i Tarm d. 28. marts 2023

 

 

_____________________________
Dirigent Lars Foged

 

Bestyrelsen konstituerede sig direkte efter mødet:

Formand – Steen Rosby
Næstformand – Karsten Jensen
Kasserer – Ditte Schmidt Hansen
Bestyrelsesmedlem – Eva Sønderby Jepsen
Bestyrelsesmedlem – Hanne Laier
Suppleant – Stefan Hvid Johannesen
Suppleant – Mette Risvig Preddey

Generalforsamling 2022