Tarm Udviklingsforum

Porten til Skjern Å


I 2015 blev alle – heriblandt også Tarm Udviklingsforum – med interesse i naturen imellem Tarm og Skjern hørt om deres ideer til, hvordan vi får mest muligt ud af området. Det foregik med interview hos hver enkelt interessegruppe hvorefter alle mødtes til en rigtig hyggelig felttur omkring Skjern Å og efterfølgende workshop. Det hele mundede ud i en ansøgning til Realdania, hvor man desværre fik afslag. Det var et rigtig godt projekt, så håbet er, at nogen, vil tage det op igen.

https://realdania.dk/samlet-projektliste/stedet-taeller/nyheder/26udvalgteprojekter_230114