Tarm Udviklingsforum

Nyheder


Forfatter: Tarm Udviklingsforum

FDB Furniture Station

Økonomi- og erhvervsudvalget har bevilliget 250.000 kroner til FDB Furniture Station projektet. Pengene skal bruges som igangsættelsestilskud.

Læs mere på Dagbladet

FDB Furniture Station

Den gamle stationsbygning i Tarm sender med sin dårlige stand, graffiti og skodder for vinduerne et rigtig grimt signal om forladthed og udkant – desværre det første syn, der møder togpassagerer, som ankommer til vores by. En frivillig arbejdsgruppe under Tarm Udviklingsforum kæmper derfor for at søsætte projekt “FDB Furniture Station” i station og pakhus.

Byens “Stolefabrik”, som lå lige overfor stationen, var rammen om en stolt epoke i Tarms, og faktisk også i hele Danmarks, møbelhistorie: Fortællingen om FDB møbler med designklassikere fra store danske arkitekter som Børge Mogensen, Poul M. Volther, Ejvind A. Johansson, Jørgen Bækmark m.fl.

Med projektet ønsker arbejdsgruppen at udnytte det stedbundne potentiale som FDB møbelhistorien udgør, samtidig med, at man får sat den prominente stationsbygning i stand og får budt gæster og potentielle tilflyttere pænt velkommen. Vi ønsker, at gentænke og lade FDB Furniture Station huse en nyskabende cocktail af både FORTID, NUTID og FREMTID: den historiske fortælling, udstilling af tegninger, fotos, prototyper, udtalelser fra ansatte, gamle FDB møbler såvel som ny-produktioner, som kan bestilles via. touch screen, mulighed for afholdelse af events som fx speak-ups, samtalesaloner, workshops og udstillinger med bl.a. fremtidens arkitekter og møbeldesignere.

Årsberetning 2017

Årsberetning v. formand Mette Preddey på ordinær generalforsamling i Tarm Udviklingsforum torsdag 26. januar kl. 19-21.00.

I reference til et læserbrev jeg havde i Dagbladet i går, så er Tarm, så vidt vi da ved, stadig en af Ringkøbing-Skjern kommunes 5 centerbyer, men hvad er det helt nøjagtigt, vi har tilbage, som gør os til Centerby, andet end blot benævnelsen?

Kommunekontoret er jævnet med jorden og jeg tænker bestemt ikke, at vi selv føler os som værende med i den eksklusive klub. Vi er ikke længere en af ”de store”, som ikke behøver kæmpe for umiddelbar overlevelse – og modsat er vi ikke lille nok til endnu helt at have forstået det – eller til at kunne nyde godt af de økonomiske tilskud, som følger med.

Midtimellem kan være et svært sted at befinde sig.

Vi er med vores ca. 4.000 indbyggere kun næsten en landsby og kan kun næsten søge de midler, der er at hente for landsbyerne og folk har stadig en tendens til at læne sig tilbage og vente på, at kommunen kommer og ordner det hele, for ”vi betaler jo skat og har ret til den service!

Sådan er det bare ikke længere i dagens Danmark og vi må derfor, i Tarm, tit se os overhalet af mindre landsbyer, som virkelig sparker røv, når det gælder lokalt engagement og viljen til at yde en ekstra skærv eller hjælpende hånd til byens fælles bedste. De har jo for længst indset, at de er nødt til det – OG de har mulighed for at få andel i midler og hjælp, som kun er til rådighed for landsbyerne.

Men når jeg ser tilbage på 2016 i Udviklingsforums regi, så begynder folk lige så stille at få øjnene op for, at det er os selv, der skal hjælpe til, hvis byen skal være et fedt sted at bo. Vi har fx haft frivillige, som har hjulpet med at lave julehytter og folk der har doneret ting og ageret skræmmere til Halloween på Spøgelsesstien langs Bybækken. På samme sti har ABC været vildt behjælpsomme – var det ikke for dem (og kommunen) havde vi ikke fået opsat lamper dernede. Virksomhederne har også været gode til at bakke op om julemarkedet i Storegade og vi er vildt taknemmelige for de sponsorater vi fik; jem & fix sponserede materialer til to hytter, Handelsforeningen til den tredje, Landbobanken sponserede juletræ, underholdning og godteposer, Orla Hansen hestevognskørsel, Andelskassen gratis popcorn og Kaj Lauritsen hjælper med lagerplads til opmagasinering af træhytterne.

Det er muligt, at Tarm ikke kan mønstre frivillige donationer i millionklassen, men vi bevæger os i den rigtige retning og dét skaber sammenhold.

Noget af det TUF’s har kæmpet med siden start for godt 10 år siden, er at skabe en grøn stiforbindelse mellem Idrætscentret og Plantagen i øst og Skjern enge i Vest og der må man jo sige, at vi i 2016 nåede et stort skridt videre med etablering af den nye gang- og cykelsti ved viadukten og også med opsætning af lys på stien langs Bybækken – hvor vi jo for øvrigt også snart får hængt kunst op – Kommunens Kunstudvalg har bevilget os penge til 5 trykte bannere, som kommer op på ABC gavlene dernede i løbet af foråret. Projektet foregår i samarbejde med Blåkilde efterskole, som har lavet en super fin fotoserie; ”Rygblikke”, hvor de har projekteret deres egne øjne op mod ryggen og taget nogle flotte farverige fotos.

Og så får vi jo også en lille fin ekstra krølle på stiforbindelsen med søen nede på Dyrlægegrunden (forsyningen; regnvandsopsamling) hvor TUF har presset på for, at der kommer en sti rundt om søen med forbindelse til det eksisterende stisystem dernede + bænke.

Næste etape af stiforbindelsen øst-vest må jo så være at få åbnet op mellem Markedspladsen og Storegade, som vi har snakket om i rigtig lang tid efterhånden – men måske skal vi i virkeligheden starte med en nytænkning af hovedgaden, så der er noget at trække markedsgæsterne op til? Hovedgaden er et projekt, som en lille håndfuld frivilligt fra bla. TUF + Tarm Lokalråd har arbejdet rigtig meget med det sidste år og vi er klar til at præsentere en helhedsplan for kommunen, hvor en masse spændende projekter er tænkt ind. Blandt andet med en fremtidssikret hovedgade, hvor man ikke desperat klamrer sig fast til en gammeldags romantisk forestilling om specialbutikker, hvis de alligevel ikke er levedygtige. Men i stedet en grøn bymidte, som vi kan være stolte af (ikke faldefærdige huse og tomme butikker, men flotte hvide facader og grønt som det dominerende) og har lyst til at opholde os i (ingen Briankørsel, men en gade som er domineret af mennesker mere end biler).

Der er rigtig mange gode projekter i støbeskeen for 2017.

Generelt om TUF

Nu når der er en del nye tilstede her, vil jeg godt lige forklare lidt mere om, hvordan vi arbejder og hvorfor vi gerne vil have flere med.

Udover en lille håndfuld folk, som har været tilknyttet nogle af vores arbejdsgrupper, så består Tarm Udviklingsforum lige nu kun aktivt af bestyrelsen + to suppleanter og Aage Daugaard. Bestyrelsen er 5 personer; jeg selv, (der pt. sidder som formand og er på valg, da jeg har været med i bestyrelsen i 2 år), Jesper Lærke der er næstformand og også på valg, Claus Jeppesen der er vores kasserer, Karsten Jensen som er presseansvarlig og Nicolai Tværvang. De to suppleanter er Morten Pind og Claus Meiner, der også er på valg (som suppleant sidder man kun for et år ad gangen) og så er der Aage Daugaard, som tidligere var med i bestyrelsen og det sidste år har valgt at følge med på sidelinjen.

Alt det vi sætter i gang – Hundeskoven, Forsøgshaven, Stien langs Bybækken, Halloween, Julemarked, Påskeæggejagt osv. bliver sat i gang, fordi der er en af os (eller vores forgængere) der har fået en god idé og brænder så meget for den,  at man er villig til selv at kæmpe for at føre det ud i livet.  Dvs. man er tovholder på sine egne projekter, men har samtidig opbakning og hjælp fra resten af TUF. Det hjælper ikke meget med en masse gode idéer, hvis ikke man selv er med til at løfte dem – så kan vi blive ved med at snakke om det i al evighed uden der sker noget.

For at projekterne kan lade sig gøre, skal der først tit skrabes nogle penge sammen – vi har, som udgangspunkt,  ingen penge på kistebunden, så vi skal ud at søge fonde, kommunale midler, tigge hos de lokale virksomheder og borgere, før vi overhovedet kan begynde.

Tit har vi også selv lagt ud og bagefter stået og solgt kaffe & kage eller gløgg & æbleskiver, for at få tingene til at løbe rundt og det er også lidt derfor vi på det seneste har været ude på facebook og be’ Tarm om hjælp – så vi i det mindste kan have bare en lille smule startkapital.

Tingene, vi sætter i gang, kræver også, at vi selv lægger en masse armkræfter i det – vi har fx været nede på stien og beskære træer + nogle af os har været rundt i byen og fjerne ukrudt, vi har stået i bod, lavet kister og rekvisitter til halloween og sågar været klædt ud og skræmt livet af små børn 🙂

Der er også en masse (mere skrivebordsagtig) arbejde i at minde kommunen om, at vi er her – fx rykke for etablering af stien ved viadukten og rundt om søen på Dyrlægegrunden. Vi holder øje med dagsordener og referater fra udvalgsmøderne i kommunen, hvis der er noget som vedrører os i Tarm – fx Genbrugspladsen nedlægges? Hvor vi så kan være med til at råbe vagt i gevær til lokalpolitikerne, pressen, facebook og kommunen.

Herudover skal der jo også skrives mødereferater, nyhedsbreve og facebookindlæg og opdateres hjemmeside, så Tarm følge med i, hvad der foregår og forhåbentlig engageres. Vi bliver også ofte inviteret med til møder; alle mulige kommunale og lokale initiativer + Lokalrådsmøder.

Og når man skal alt det, er 8 mennesker bare ikke ret meget. Så vi håber, at nogle af jer kan have lyst til at være med – enten som bestyrelsesmedlem eller suppleant – men ikke nødvendigvis, for vi mangler mindst ligeså meget folk, som vil hjælpe til i vores arbejdsgrupper og man er faktisk også altid velkommen til at komme med til møderne.

Da man i sin tid (2006) dannede TUF var der mest fokus på fysiske projekter så som Hundeskoven, Forsøgshaven og senere stien langs Bækken. De sidste par år har der derimod mere været fokus på Events – lidt ud fra den tanke, at det ikke hjælper at lave en masse fine parker og byrum, hvis ikke man også formår at får trukket folk ud af husene og hen til stederne.

I dag kører vi Events sideløbende med konkrete byfornyelses/forskønnelses-projekter.

Den måde vi typisk arbejder på er, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe for hver af de konkrete Events eller Projekter vi laver – med et bestyrelsesmedlem som tovholder. Arbejdsgruppen opløses igen, når projektet er fuldført.

Event Arbejdsgrupper:

1)   Halloween (Mette, Morten, Nicolai)

2)   Julemarked (Jesper, Mette, Per, Bente, Eva Mejeriet)

3)   Påskeæggejagt? Er der noget som vil tage den op i år?

4)   Andre spæde idéer: udebiograf, pop-up fest m. fælles grill og musik i Forsøgshaven…

Projekt Arbejdsgrupper:

5)   Storegade (Jesper, Morten, Lotte, Gunnar Thorup, Tina Birkeholm) – delprojekter

6)   FDB/Børge Mogensen/Tarm Stole- & Møbelfabrik museum (Mette, Lotte, Gunnar)

7)   Stranden – hvem har lyst? (Bente Vyff, Eva, Gunnar..)

Velkomstambassadører

8)   Ny arbejdsgruppe, som skal være med til at byde ny-tilflyttere velkomne til Tarm (Projekt søsat af Kommunen. Bente Nørrum er koordinator)

Det er mit spinkle håb, at vi kan få nok frivillige med til også at danne 3 overordnede supportgrupper, hvor der som min. er ét bestyrelsesmedlem med i hver gruppe, men som fungerer lidt sideløbende med selve bestyrelsen.

Support Arbejdsgrupper:

1)   Økonomi – fondssøgning + kommunale midler + lokale virksomheder, banner reklamer, tænk kreativt

2)   Markedsføring – facebook, nyhedsbreve, pressemeddelelser, fotos/Instagram…

3)   Hands on – praktiske arbejde, Hold Grøn, stille op til halloween, julehytter osv…

Vi vil gerne opfordre folk til at melde sig – og lover ikke at tage hele armen 🙂

Hold Grøn er i gang

Så er Hold Grøn gået i gang med forårsrengøringen på stien langs Bybækken bag ABC/HS.

Her første gang 19/4 var vi nødt til at ty til børnearbejde – med 5 voksne og 2 hårdtarbejdende drenge.

Håber der er et par mere, som har lyst til at give en hånd med næste gang 🙂

Hold Grøn

Årsberetning 2016

Ved ordinær generalforsamling 24. februar 2016

Der er gået endnu et år i Tarm Udviklingsforum og det er tid til at gøre lidt status.

I vores vedtægter står der blandt andet at Udviklingsforummet skal ”medvirke til at udvikle Tarm, som et godt sted at arbejde, bo og leve”

Politikerne snakker så meget om økonomisk vækst, men glemmer nogle gange at økonomien og velstanden i sig selv ikke er målet – men snarere midlet. Målet skulle meget gerne være den menneskelige trivsel – et godt liv er ikke nødvendigvis lig med penge og berømmelse, men i langt større grad gode relationer. Vi skal ikke være ensomme. Og jeg tænker, at udviklingsforummet på mange måder er med til, for at bringe folk i Tarm sammen – vi skaber:

 • RUM (Hundeskov & Forsøgshave) hvor folk kan mødes
 • FORBINDELSER (stien langs bækken) som åbner op og bringer folk tættere på hinanden
 • Sociale EVENTS hvor vi kan møders og som bringer liv og aktivitet til byen

Hvor vi før har fokuseret meget på at skabe Rum og Forbindelser, som f.eks. Forsøgshaven i 2012 og stien langs Bybækken i 2014, har aktiviteterne i 2015 været mere event-orienterede.

Den 30. oktober holdt vi piv-uhyggelig Halloween på spøgelsesstien, hvor der var en helt fantastisk tilslutning fra både børn, der havde taget mor og far i hånden, samt fra frivillige og ABC, der var søde at lægge strøm til – og vi fik tilmed samlet lidt penge sammen til belysning af stien.

I december stod den på god gammeldags julestemning og hygge til julemarkedet i Storegade, ligeledes med en fantastisk opbakning fra borgerne i Tarm og fra vores butikker og virksomheder, som med sponsorater gjorde, at der var både telt, musik, gratis popcorn, underholdning fra julemanden og hans lille hest og gratis køretur med hestevognen.

Vi har været gode til at skabe kendskab og få inviteret folk med – der er det sidste år blevet arbejdet meget med både facebook, hjemmeside og nyhedsbrev og der er stablet et samarbejde i gang vedr. de elektroniske tavler eller byporte, som skal informere om arrangementer bredt i kommunen.

Tarm er desværre ikke lille nok til, at vi endnu har indset, at vi er nødt til selv at kæmpe for at få tingene til at ske (noget man i de mindste byer har vidst i længe), så det er vores fornemmeste opgave, at få gjort Tarm opmærksom på, at der altså ikke kommer nogen og køber hvid maling og fører penslen for os, når husene i Storegade skal males hvide og det der grønne – det er altså heller ikke en mand fra kommunen, som kommer og planter det – men med lidt held, er der måske nogle frivillige i byen, som gider bruge tid og kræfter på at sende en ansøgning af sted om støtte.

Selvfølgelig skal de ydre rammer være i orden og vi skal ikke finde os i, at man fra kommunal side bliver ved med at lukke det hele ned – før var det biblioteket og rådhuset og lige nu er det jo så genbrugspladsen, der har stået for skud. Men dét sagt, så bliver det altså ikke kommunen, som på magisk vis kommer og redder vores by.  De kan skabe rammerne – men indholdet er vi derimod selv nødt til at fylde i.

Vi er nødt til at vise kommunen, at vi kan løfte noget af det her selv – for hvis vi først selv kæmper for sagen og stiller med fx fondsmidler, så har kommunen klart større incitament til at hjælpe os det sidste stykke – især hvis vi står sammen. Og der er vi jo nået et langt stykke hen ad vejen med oprettelse af det nye Tarm Lokalråd, hvor byens foreninger er samlet og kan bakke hinanden op.

Hvis vi også skal kikke lidt frem, er der allerede mange ting på tegnebrættet for 2016:

 • ABC forventer at få malet facaden ned til bækken inden sommerferien, hvorefter vi skal have sat gang i udsmykningen og belysningen.
 • Kommunens vejafdeling forventer ligeledes, at der kommer en bro over banen ude ved viadukten inden sommerferien
 • Hold Grøn
 • Vi har både halloween og julemarked som tåler gentagelse
 • Arbejde med stisystemet mellem Tarm og Skjern på østsiden af hovedvejen
 • Arbejde med digitale byporte/infotavler
 • Mulighed for etablering af et grønt område på Dyrlægegrunden, i forbindelse med at forsyningen vil etablere et regnvandsbassin
 • Arbejde videre med at skabe en åbning mellem markedspladsen og Storegade

Der er nok at tage fat på og det er glædeligt, at der er flere og flere, som gider tage del i arbejdet.

Tarm Udviklingsforum v/ formand Mette Preddey

 

 

Årsberetning 2015

Tarm Udviklingsforum
Ordinær generalforsamling den 18. marts 2015
Formandsberetning v/Formand Mai-Britt Fredsted Christensen

Så er der gået endnu et spændende år i vores lille forening Tarm Udviklingsforum. Det har været godt år, med masser af udfordringer og spændende opgaver.

Jeg kan bla. nævne projekt ”Porten til Skjern Å”, hvor alle der har interesse i naturen imellem Tarm og Skjern blev hørt om deres ideer til naturen, og hvordan vi får mest mulig ud af den dejlige natur der ligger omkring Skjern Å. Det foregik med interview hos hver enkelt interessegruppe og derefter mødtes alle til en rigtig hyggelig felttur omkring Skjern Å og efterfølgende workshop. Det hele mundede ud i en ansøgning til Realdania, men vi fik desværre afslag. Det var et rigtig godt projekt, så jeg håber der er nogen, som vil tage det op igen.

Så skal vores bro og sti jo selvfølgelige også nævnes. Vi er rigtige glade for, at vi fik muligheden for at kunne lave en bro og sti i sådan en flot natur i vores by. En lille hyggelig gåtur langs bybækken, en forårsdag, det er hygge, det kan vi takke rigtige mange mennesker for, at det kan lade sig gøre.

Men broen og stien er jo en del af den grønne stiforbindelse fra plantagen/ Idrætscenteret til Ringvejen i Vest, som vi har som mål. Vigtig del af denne forbindelse, er sikring af viadukten over banen, hvor vi gerne ser en separat cykel og gangsti, så de farlige trafiksituationer kan undgås. Kommunen har i år sat 1.7 mio kr. af til stiforbindelser ved den nye børnehave, så vi håber en del af dette beløb vedrører trafiksikring af viadukten.

Den anden store hurdle for denne forbindelse er et gennembrud af husrækken ved Storegade, så der kan blive forbindelse langs bybækken fra bymidten til Markedspladsen. Dette ser ud til at kunne lykkes med vedtagelsen af lokalplanen for bymidten.

Det er glædeligt, at forskellige foreninger og grupperinger med Handelsforeningen i spidsen, har fundet sammen om arbejdet med at få givet bymidten et tiltrængt løft, og har stået sammen i dialogen med kommunen om den nye lokalplan, som vi ser frem til, vil blive til virkelighed.

Så det bliver et spændende år, med mange udfordringer.

”Breaking News” for vores by.

Kommunen generelt lider af befolkningstilbagegang. Fire af kommunens fem centerbyer lider af samme negative udvikling. Kun Tarm by havde stigning i folketallet fra 2013 til 2014 ifølge Danmarks Statistiks oversigt: 29 personer, drejer det sig om. De andre byer: Videbæk -27 Hvide Sande -31 Skjern -15 Ringkøbing -1

Endnu engang en stor tak til dem der har været indover projektet Broen og stien, og tak til bestyrelsen i Tarm Udviklingsforum for et rigtig godt samarbejde i året der er gået.

v/ Formand Mai-Britt Fredsted Christensen